Over ons

Wij maken deel uit van het project van de cvba De Ruisbroekmolen. De Ruisbroekmolen bevindt zich op een domein met centraal een historische oude watermolen omringd door natuurgebied.

Voor de restauratie van de gebouwen hebben wij geopteerd om zoveel mogelijk duurzame en milieuvriendelijke materialen te gebruiken. Wij trachten eveneens om alle onze medewerkers te activeren en te inspireren om duurzaam te leven en te werken. Wij hopen binnenkort zelf een deel van onze energie op te wekken met behulp van de historische watermolen. Het uiteindelijke doel is om op termijn zoveel mogelijk CO2 neutraal te worden.

Onze keuze van het gebruik van duurzame materialen en energiebronnen maken wij bewust kenbaar aan de buitenwereld. Hiermee hopen wij iedereen in onze omgeving mee te inspireren om duurzaam te leven met respect voor de natuur.

Wij willen activiteiten organiseren zodat de mens terug voeling krijgt met de natuur door hem de natuur te laten beleven.